ברכה חבס

07.05.1947
אשת השבוע: העיתונאית ברכה חבס. הזוכים בתחרות הצילומים: מנחם וישראל טרייבוש
ברכה חבס
צילום : "לא ידוע"