קארולין הרמן

13.03.1972
דוגמנית
קארולין הרמן
צילום : "ר. בובליץ"