דבורה לינין

03.04.1972
דוגמנית
דבורה לינין
צילום : "ר. בובליץ"