שירלי גינדר

10.04.1972
דוגמנית
שירלי גינדר
צילום : "ר. בובליץ"