שירה פסטר

17.04.1972
דוגמנית
שירה פסטר
צילום : "ר. בובליץ"