סלינה אפרין

24.04.1972
דוגמנית
סלינה אפרין
צילום : "ר. בובליץ"