סופיה בורל

08.05.1972
דוגמנית
סופיה בורל
צילום : "ר. בובליץ"