מרת ארצ'יבלד סילברמן, חוה אנסבך

05.10.1949
דמות השבוע: מרת ארצ'יבלד סילברמן, פעילה במגבית המאוחדת. בצילום בראש העמוד: "כשהיה בעלה מגויס, מילאה חוה אנסבך מקומו כנהגת מונית. עם שחרורו, היא נוהגת אופנוע. אכן, אשת חיל!"
מרת ארצ'יבלד סילברמן, חוה אנסבך
צילום : "לא ידוע"