נלי פארי

15.05.1972
דוגמנית
נלי פארי
צילום : "ר. בובליץ"