סבינה תום

22.05.1972
דוגמנית
סבינה תום
צילום : "לא ידוע"