סוזי סיפאור

29.05.1972
דוגמנית
סוזי סיפאור
צילום : "ר. בובליץ"