אילנה גורן

12.06.1972
מלכת היופי לשנת 1972
אילנה גורן
צילום : "סטודיו גברא"