חנה אורדן ויהורם גאון

19.06.1972
נערת ישראל ברגע ההכתרה
חנה אורדן ויהורם גאון
צילום : "סטודיו גברא"