רונית גפני ועודד קוטלר

26.06.1972

השחקן הישראלי מכתיר את מלכת החן 

 רונית גפני ועודד קוטלר
צילום : "סטודיו גברא"