רונית גפני, שושי מזור, אילנה גורן, חנה אורדן וריק ברוך

03.07.1972
הזוכות בתחרות מלכת היופי
רונית גפני, שושי מזור, אילנה גורן, חנה אורדן וריק ברוך
צילום : "סטודיו גברא"