שושי מזור

10.07.1972
מלכת היופי-עשרה לשנת 1972
שושי מזור
צילום : "סטודיו גברא"