אילנה גורן

17.07.1972
מלכת היופי בבגד ים של גוטקס
אילנה גורן
צילום : "סטודיו גברא"