אילנה גורן

24.07.1972
מלכת היופי לשנת 1972
אילנה גורן
צילום : "סמי בן גד"