אילנה גורן

07.08.1972
מלכת היופי לשנת 1972
אילנה גורן
צילום : "יוסף זילברגליט"