איריס לונה

14.08.1972
דוגמנית
איריס לונה
צילום : "ר. בובליץ"