קרין פלד

21.08.1972
דוגמנית
קרין פלד
צילום : "ברונו ברנדר"