ורה קירסט

28.08.1972
דוגמנית
ורה קירסט
צילום : "ברונו ברנדר"