רונית גפני

04.09.1972
מלכת החן בגיליון מיוחד לראש השנה
רונית גפני
צילום : "לא ידוע"