חנה אורדן

11.09.1972
נערת ישראל
חנה אורדן
צילום : "סמי בן גד"