מוניקה פליישר

25.09.1972
דוגמנית
מוניקה פליישר
צילום : "ברונו ברנדר"