ריבה הולי

16.10.1972
דוגמנית
ריבה הולי
צילום : "ר. בובליץ"