אמי חודר

23.10.1972

הזוכה בתחרות בת הנעורים הישראלית

אמי חודר
צילום : "סמי בן גד"