שרי ברילי

30.10.1972
דוגמנית
שרי ברילי
צילום : "ר. בובליץ"