אינה גורוד

06.11.1972
דוגמנית
אינה גורוד
צילום : "ר. בובליץ"