נירי בראן

13.11.1972
דוגמנית
נירי בראן
צילום : "ר. בובליץ"