טלי רבידי

20.11.1972
דוגמנית
טלי רבידי
צילום : "ר. בובליץ"