חנה אורדן

27.11.1972
נערת ישראל בדרכה לתחרות מיס עולם בלונדון
חנה אורדן
צילום : "סמי בן גד"