אסתר רייביק

18.12.1972
דוגמנית
אסתר רייביק
צילום : "ר. בובליץ"