אירמה גוטן

25.12.1972
דוגמנית
אירמה גוטן
צילום : "ר. בובליץ"