אליס טינר

31.12.1972
דוגמנית
אליס טינר
צילום : "ר. בובליץ"