ג'ן אשבי

15.01.1973
דוגמנית
ג'ן אשבי
צילום : "ר. בובליץ"