שרי נורר

29.01.1973
דוגמנית
שרי נורר
צילום : "ר. בובליץ"