סטלה זונדיר

05.02.1973
דוגמנית
סטלה זונדיר
צילום : "ר. בובליץ"