מוניקה פליישר

26.02.1973
דוגמנית
מוניקה פליישר
צילום : "ברונו ברנדר"