דבורה פרסין

12.03.1972
דוגמנית
דבורה פרסין
צילום : "מיד מאדיק"