הוימר מקדונלד

19.03.1973
דוגמנית
הוימר מקדונלד
צילום : "יעקב מנשה"