איבון גלייד

26.03.1973
דוגמנית
איבון גלייד
צילום : "מ. סלייד"