אסתר דורו

09.04.1973
דוגמנית
אסתר דורו
צילום : "שרלוט מרש"