ניליה בסר

16.04.1973
דוגמנית
ניליה בסר
צילום : "שרלוט מרש"