רושיטה בראי

22.04.1973
דוגמנית
רושיטה בראי
צילום : "ברונו ברנדר"