נינה אפרון

06.05.1973
דוגמנית
נינה אפרון
צילום : "ר. בובליץ"