לימור שריר

25.06.1973
מלכת היופי לשנת 1968
לימור שריר
צילום : "סטודיו גברא"