פניה מלניק

16.11.1949
דמות השבוע: ד"ר פניה מלניק, מנהלת בתי החלוצות בארץ. בצילום בראש העמוד: עולות חדשות מתימן שהגיעו במבצע על כנפי נשרים (מכונה גם מרבד הקסמים).
פניה מלניק
צילום : "לא ידוע"