לימור שריר

16.07.1973
מלכת היופי לשנת 1968
לימור שריר
צילום : "סמי בן גד"