לימור שריר עם מיס לבנון, מיס קפריסין ומיס טורקיה

23.07.1973
מלכת היופי בתחרות מיס עולם, בתמונה שעוררה סערה בעקבות הצילום עם מיס לבנון
לימור שריר עם מיס לבנון, מיס קפריסין ומיס טורקיה
צילום : "לא ידוע"